Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitgeverij Oleander verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op deze website, in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uitgeverijoleander.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Uitgeverij Oleander verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Uitgeverij Oleander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn vangt aan bij het invoeren van uw gegevens, die tot ongeveer 4 weken na het verzenden van uw product worden bewaard.

Delen met anderen

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ingevuld. Deze gegevens zullen op geen enkel moment aan derden worden doorgegeven, uitgeleend of verkocht. Het verstrekken van de gegevens aan derden zal alleen gebeuren als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account of u kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitgeverijoleander.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@uitgeverijoleander.nl.

Beveiliging

Uitgeverij Oleander neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uitgeverijoleander.nl